Integritets & Cookiepolicy

Integritets & Cookiepolicy

 

Säkerhet

För Signallia Marketing Distribution har dataskydd och informationssäkerhet alltid varit en central del i vår verksamhet och vi står för hög standard av informationssäkerhet, integritet och transparens samt inkorporering av bästa praxis i branschen, i enlighet med erkänd europeiska standard.

Vi skyddar våra kunders personuppgifter med många säkerthetslager, vilka inkluderar krypteringsteknologi som HTTPS och “Transport Layer Security (TLS)”.

För att säkerställa den bästa säkerhetsnivån övervakar vi våra tjänster och underliggande infrastruktur för att skydda dem mot hot, inklusive skräppost, skadliga program, virus och andra former av skadlig kod.

Vi har säkerhetspolicyer och rutiner och vi är också engagerade i att ge våra kunder information som de behöver för att uppfylla regelbundna rapporteringsskyldigheter enligt GDPR.

Integritet

För att skydda er integritet använder Signallia Marketing Distribution en teknologi som heter “Secure Socket Layer (SSL), vilken krypterar information innan den sänds över internet. All information som ges under en bokningsprocess skyddas av den kryptering. Personlig information som ges under bokningsprocessen kommer inte att delas med någon tredje part.

Vi skulle vilja hålla er informerade om senaste nytt och bästa erbjudanden och kan komma att skicka er dessa elektroniskt. När ni registerar er för nyhetsbrev kommer vi be er att fylla i några obligatoriska fält vilka inkluderar: titel, förnamn, efternamn och emailadress. Kanske blir ni även tillfrågade att ge information om era prenumerationspreferenser.

GDPR Redogörelse

I enlighet med artikel 5 lagen 15/1999 från den 13 december om skydd av personuppgifter (LOPD), som reglerar rätten till information vid insamling av personuppgifter, SIGNALLIA MARKETING DISTRIBUTION SA, med NIF nº A-76539030, med adress på Av. San Francisco nº 12, lokal A. 38.650 Los Cristianos – Arona, Teneriffa, Spanien, överensstämmer med gällande bestämmelser och dina personuppgifter ingår i en fil, automatiserad eller ej, som ingår i vår databas, för att kunna erbjuda våra kunder bästa service. Den nämnda filen kommer att behandlas uteslutande för det ovan beskrivna syftet.

Vårt dataskyddsansvarig / GDPR ägare och dataskyddsombud kan kontaktas direkt här: dpo@signallia.com

Personuppgifterna som vi vill samla in är följande:

Personuppgiftstyp:
Källa (där Signallia Marketing Distribution S.A. erhållit personuppgifter från om det inte har samlats in direkt från dig, den registrerade. Notera om personuppgifterna kommit från offentligt tillgängliga källor):

Namn, Adress, E-postadress, Telefonnummer, Ålder.

Direkt eller via tredje parts webbplatser som www.keys-concierge.com, www.book-itnow.com, www.keys-business.com, www.excelhotelsandresorts.es, www.ewaterways.com

De personuppgifter vi samlar in kommer att användas för följande ändamål:

För att behandla och bekräfta dina bokningar. Att hantera tid och närvaro för personalens lönesättning. Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter:

Avtalsförpliktelser

Eventuella legitima intressen som vi, eller tredje part som vi använder, är följande:

Kommersiella intressen

Samtycke

Genom att samtycka till detta sekretessanslag ger du oss tillstånd att behandla dina personuppgifter specifikt för de angivna ändamålen.

Samtycke krävs för Signallia Marketing Distribution S.A att behandla båda typerna av personuppgifter, men det måste uttryckligen ges. Där vi ber dig om känsliga personuppgifter kommer vi alltid att berätta varför och hur informationen ska användas.

Du kan när som helst dra tillbaka samtycket genom att kontakta dpo@signallia.com och uppge att du vill dra tillbaka ditt samtycke för fullständig eller partiell behandling. Du kan också uppdatera dina inställningar på eventuella e-postmeddelanden som du kan få från oss.

Tillkännagivande

Signallia Marketing Distribution S.A. överlämnar inte dina personuppgifter till tredje part utan att först få ditt samtycke. Följande tredje parter kommer att få dina personuppgifter för följande ändamål som ett led i att kunna utföra vår verksamhet:

– Keys Concierge Limited.
– Book It Now.
– Aspirantco.
– Excel HR.
– eWaterways.
– Club Paradiso

Dina rättigheter som registrerad
När som helst under tiden vi har tillgång till eller behandlar dina personuppgifter, har du, den registrerade, följande rättigheter:

Rätt till åtkomst – du har rätt att begära en kopia av den information vi håller om dig.
Rätt till rättelse – du har rätt att korrigera uppgifter som vi har om dig som är felaktiga eller ofullständiga.
Rätt att glömma – under vissa omständigheter kan du be om att de uppgifter vi håller om dig ska raderas från våra register.
Rätt till begränsning av bearbetning – om vissa villkor gäller för att ha rätt att begränsa användningen.
Rätt till portabilitet – du har rätt att få de uppgifter vi har om du överförts till en annan organisation.
Rätt till invändning – du har rätt att göra invändningar mot vissa typer av bearbetning som direktmarknadsföring.
Rätt att göra invändningar mot automatisk användning, inklusive profilering – du har också rätt att bli föremål för rättsverkningarna av automatisk användning eller profilering.
Rätt till domstolsprövning: Om Signallia Marketing Distribution S.A. vägrar din ansökan enligt rätten till åtkomst.
Alla ovanstående förfrågningar kommer att vidarebefordras om det finns en tredje part som är inblandad i behandlingen av dina personuppgifter.

Om ni av någon anledning vill lämna in ett klagomål om hur era personuppgifter behandlas av Signallia Marketing Distribution S.A, eller angående hur ert klagomål behandlats så har ni rätt att lämna in ett klagomål direkt till Signallia Marketing Distribution:s dataskyddsrepresentanter, dataskyddspersonal /GDPR ägare

Våra kontaktuppgifter är:

Email: dpo@signallia.com

Telefon: +34 822 280 053

DATA PROTECTION OFFICER
COMPLIANCE & GOVERNANCE DEPARTMENT
SIGNALLIA MARKETING DISTRIBUTION S.A.
Avda. San Francisco nº 12, Local A.
38.650 Los Cristianos – Arona.
Tenerife, Spain

Personuppgifter

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) personuppgifter är definierade på följande vis:

“all information som härör till en identifierad person eller identifierbar fysisk person (“registrerad”) en identifierbar fysisk person är en som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifieringsfaktor, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen

Detta integritetsmeddelande berättar hur vi “Signallia Marketing Distribution S.A., samlar och använder era personuppgifter.

När ni besöker vår hemsida kan vi lämna cookies i er webläsare. Vi använder cookies för att kunna erbjuda en bättre hemsida, service och statistik. Cookies är små delar med text som skickas från er webläsare till nästan alla websidor ni besöker. En cookietextfil sparas i din webläsare och tillåter oss eller tredje parter att känna igen dig och göra ditt nästa besök lättare. De hjälper oss att övervaka våra besökares beteende. Cookies ger oss inte tillgång till er enhet eller någon persolig information, endast till den information du väljer att dela med oss.

Cookies kan vara “beständiga” eller “sessioncookies”. “Sessions -cookies” lagras i minnet och skrivs aldrig till disken. När webbläsaren är stängd tas cookien permanent bort. Om cookies innehåller ett utgångsdatum betraktas det som en “beständig” cookie som kommer att tas bort på det angivna datumet. De kan också raderas manuellt. Du kan acceptera eller avvisa cookies. Cookies accepteras som standard av de flesta webbläsare; Om du vill inaktivera dem, vänligen se din webbläsares hjälpavsnitt.

Vi använder “första part” och “tredje part cookies” på vår hemsida.

“Förstaparts-cookies” ställs in av oss. Dessa cookies säkerställer att din bokningsprocess kommes ihåg från sida till sida, så att vi kan behandla din bokning och betalning korrekt. Vi använder också cookies för att kunna övervaka vår hemsidas prestanda.

Cookies från tredje part ställs in av våra betrodda partners.

Vänligen se hela listan med cookies längst ner på denna sida

– Vi använder Google Analytics-cookies för att kunna mäta och spåra användningen av vår webbplats. Detta hjälper oss att identifiera områden för förbättring. Vi vill också spåra hur många av våra besökare som bokar, vilket hjälper oss att göra affärsprognoser och beslut.

– Vi använder Google AdWords – Googles huvudannonseringsprodukt. AdWords-budgivning per annons (PPC) visas bredvid sökresultaten för att öka webbplatsens trafik och försäljning.

– Vi använder Google Display-nätverk för att återannonsera till våra kunder. Du kan se våra annonser på andra webbplatser, efter att du har besökt vår.

– Vi använder Yahoo Gemini Network för att kunna rikta in och återannonsera till våra kunder med displayannonser.

– Vi arbetar med flera samarbetspartners som annonserar på våra websidor, deras cookies hjälper oss att se om våra kunder kom till vår webbplats via en av de annonserade annonsörerna, så vi kan kreditera dem på rätt sätt.

– Vi använder också klickbara sociala medie-ikoner t.ex. Facebook och Twitter, så att du kan ansluta till dina sociala nätverk och dela innehåll.

Genom att fortsätta använda vår webbplats och använda funktionen för social media, samtycker du till att de relevanta cookies är inställda på din enhet. För mer information om cookies och hur du inaktiverar dem, besök www.allaboutcookies.org.

Varför behöver Signallia Marketing Distribution S.A samla in och lagra personuppgifter?

För att vi ska kunna erbjuda dig den tjänst / logi du har bokat behöver vi samla personuppgifter i korrespondens och / eller detaljerade tjänster. Under alla omständigheter är vi fast beslutna att se till att den information vi samlar in och använder är lämplig för detta ändamål och inte utgör en integritetkränkning

Kommer Signallia Marketing Distribution S.A. dela mina personuppgifter med någon annan?

Vi kan vidarebefordra dina personuppgifter till tredje parts tjänsteleverantörer som har avtal med Signallia Marketing Distribution S.A. i samband med att vi hanterar er bokning eller övrig interaktion. Alla tredje parter som vi kan dela uppgifter med är skyldiga att hålla dina uppgifter säkra och bara använda dem för att uppfylla den tjänst de tillhandahåller på vår vägnar. När de inte längre behöver dina uppgifter för att uppfylla denna tjänst, kommer de att göra sig av med informationen i enlighet med Signallia Marketing Distribution S.A.s procedurer. Om vi önskar vidarebefordra dina känsliga personuppgifter till en tredje part gör vi det bara när vi har erhållit ditt samtycke, såvida vi inte är lagligen skyldiga att göra något annat.

Hur kommer Signallia Marketing Distribution S.A. använda de personuppgifter de samlar in om mig?

Signallia Marketing Distribution S.A. kommer att behandla (samla, lagra och använda) den information du tillhandahåller på ett sätt som är förenligt med EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Vi kommer att sträva efter att hålla din information korrekt och uppdaterad och håller den inte längre än vad som behövs. Signallia Marketing Distribution S.A. måste behålla viss information i enlighet med lagen, såsom information som behövs för inkomstskatt och revisionsändamål. Hur länge vissa typer av personuppgifter ska behållas kan också regleras av specifika branschkrav och överenskomna rutiner. Personuppgifter kan hållas utöver dessa perioder beroende på individuella affärsbehov.

Under vilka omständigheter kommer Signallia Marketing Distribution S.A. att kontakta mig?

Vårt mål är inte att vara påträngande, och vi förbinder oss att inte fråga irrelevanta eller onödiga frågor. Dessutom kommer informationen du lämnar att bli föremål för noggranna åtgärder och förfaranden för att minimera risken för obehörig åtkomst eller utlämnande.

Kan jag ta reda på de personuppgifter som organisationen har om mig?

Signallia Marketing Distribution S.A.at din förfrågan kan bekräfta vilken information vi har om dig och hur denna behandlas. Om Signallia Marketing Distribution S.A. håller personuppgifter om dig kan du begära följande information:

Identitet och kontaktuppgifter på den person eller organisation som har bestämt hur och varför de ska behandla dina uppgifter. I vissa fall kommer detta att vara en representant i EU.
Kontaktuppgifter för dataskyddsansvarig, om tillämpligt.
Syftet med behandlingen samt den rättsliga grunden för bearbetning.
Om behandlingen är baserad på de legitima intressena för Signallia Marketing Distribution S.A.
eller tredje part, information om dessa intressen.
De kategorier av personuppgifter som samlas in, lagras och behandlas.
Mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna kommer att meddelas till.
Om vi avser att överföra personuppgifter till ett annat land eller en internationell organisation, är information om hur vi säkerställer att detta är gjort på ett säkert vis. EU har godkänt att skicka personuppgifter till vissa länder som de uppfyller en standard för dataskydd. I andra fall kommer vi att se till att det finns särskilda åtgärder för att säkra din information.
Hur länge data lagras.
Detaljer om dina rättigheter att korrigera, radera, begränsa eller protestera till sådan behandling.
Information om din rätt att återkalla samtycke när som helst.
Hur man gör ett klagomål hos tillsynsmyndigheten.
Huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsmässigt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett kontrakt, samt om du är skyldig att lämna personuppgifter och eventuella konsekvenser av att inte lämna sådana uppgifter.
Källan till personuppgifter om den inte kom direkt från dig.
Eventuella detaljer och information om automatiserat beslutsfattande, såsom profilering, och eventuell meningsfull information om den aktuella logiken, samt betydelsen och de förväntade konsekvenserna av sådan behandling.

Vilken typ av identifiering måste jag uppvisa för att få tillgång till detta?

Signallia Marketing Distribution S.A. accepterar följande ID-handlingar när ni efterfrågar era personuppgifter:

ID-handling med foto, pass eller körkort
Födelsecertifikat
Bevis på nuvarande adress

Kontaktinformtion för dataskyddsansvarig/ GDPR-ägare:

Dataskyddsansvarig/ GDPR-ägare är ägaren av detta meddelande och är ansvarig för att detta granskas i enlighet med kraven från GDPR.

En aktuell version av detta meddelande finns tillgängligt för all personal och kunder, genom kontaktuppgifterna nedan

Dataskyddsansvarig / GDPR-ägares kontaktuppgifter
Email: pdo@signallia.com

Telefonnummer: +34 822 280 053

Adress: COMPLIANCE & GOVERNANCE DEPARTMENT
SIGNALLIA MARKETING DISTRIBUTION, S.A.
Avda. San Francisco nº 12, Local A.
38.650 Los Cristianos – Arona.
Tenerife, Spain

Signallia Marketing Distribution, S.A.

Domäner som använder cookies på våra webbplatser:

google.com
Använd olika typer av cookies för att använda Google-webbplatser och annonser relaterade till produkter. Några eller alla de cookies som identifieras nedan kan lagras i din webbläsare. Du kan visa och hantera cookies i din webbläsare (även om webbläsare för mobila enheter kanske inte erbjuder denna funktion).

facebook.com
Den här domänen ägs av Facebook, som är världens största sociala nätverkstjänst. Som värd för tredje part samlar den mestadels data om användarnas intressen via widgets som “Like” -knappen som finns på många webbplatser. Detta används för att tjäna målinriktad annonsering till sina användare när de är inloggade med sina uppgifter. Under 2014 började den också använda beteendemålriktad annonsering på andra webbplatser, som liknar de mest dedikerade marknadsföringsbolagen.

zendesk.com
LiveChat-cookies. Håller “sessionsinformation” för delning över Zendesk-applikationer

wordpress.com
Sessionscookies: Dessa cookies lagrar information om vilka aktiviteter användarna utför under ett enda besök. De behåller information om dina aktiviteter medan du surfar på en webbplats men raderas i slutet av ditt besök på sidan.
Beständiga cookies: Du hör även dessa kallas spårningskakor. Beständiga cookies kvarstår på din hårddisk tills de löper ut eller raderas. Dessa används ofta för att hantera användarinställningar över längre tidsperioder.