Privacy policy

HET PRIVACYBELEID VAN KEYS CONCIERGE LIMITED

 

Persoonsgegevens worden bewaard onder de verantwoordelijkheid van Keys Concierge Limited, conform de Data Protection Act 1998 (Groot Brittannië). De werknemers van de bovengenoemde onderneming ontvangen de gegevens.

 

We herinneren u eraan dat invulling van uw gegevens optioneel is, maar als u dergelijke gegevens niet verschaft, kunnen we u niet inlichten over onze toekomstige aanbiedingen.

 

Wanneer u uw gegevens invult, geeft u ons uw toestemming en machtiging om contact met u op te nemen (o.a. via e-mail) met onze andere aanbiedingen en acties die mogelijk relevant voor u zijn, met betrekking tot zowel luxe vakanties als andere producten die we promoten.

 

Bovendien kunnen we uw informatie doorgeven aan geassocieerde afdelingen van Keys Concierge Limited die u mogelijk informatie willen sturen over diensten voor vrijetijds- en vakantieproducten.

 

Keys Concierge Limited zet zich in voor de bescherming van alle informatie die we over u verzamelen. De privacy van onze cliënten is te allen tijde uiterst belangrijk voor ons.

 

We verzamelen persoonsgegevens over u wanneer u de diensten van Keys Concierge Limited gebruikt. Deze omvatten uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummers, betalingsinformatie, creditcardinformatie en factureringsadres.

 

We begrijpen dat deze informatie zeer gevoelig is. Daarom wordt informatie nooit aan derden doorgegeven en is deze uitsluitend bedoeld voor gebruik van Keys Concierge Limited diensten.
We bewaren de details van huidige en afgeronde behoeften van onze cliënten en we bewaren ook feedback over of van cliënten en leveranciers.

 

Keys Concierge Limited stelt alle door ons bewaarde informatie over onze cliënten en leveranciers beschikbaar aan de desbetreffende cliënt of leverancier en corrigeert deze indien nodig.

 

We verwijderen ook alle persoonsgegevens uit onze database indien de desbetreffende cliënt of leverancier dat verzoekt.

 

Aanvragen voor toegang tot persoonlijke informatie of verwijdering van informatie dienen schriftelijk te worden ingediend bij Keys Concierge Limited of via e-mail aan info@keys-concierge.com

 

Keys Concierge Limited gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de originele doelstellingen waarvoor deze zijn verschaft.

 

Keys Concierge Limited zal persoonsgegevens voor geen enkele doelstelling bekendmaken, gebruiken, geven of verkopen aan derden anders dan aan onze leveranciers en andere derden die deze voor hun werk nodig hebben om diensten te kunnen verlenen ten behoeve van Keys Concierge Limited tenzij dit wettelijk verplicht is.

Door het accepteren van onze voorwaarden en bepalingen en het gebruiken van de door Keys Concierge Limited geleverde diensten, gaat u akkoord met de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens door Keys Concierge Limited voor de hierboven vermelde doelstellingen en voor elk ander doel dat redelijkerwijs noodzakelijk voor ons is om de juiste diensten te kunnen verlenen conform onze voorwaarden en bepalingen.

 

Indien Keys Concierge Limited deze privacyverklaring verandert of aanpast, worden alle cliënten en leveranciers minimaal 30 dagen voordat de veranderingen van kracht worden via e-mail daarover ingelicht.

 

Als u vragen of mogelijke problemen hebt over de door Keys Concierge Limited geleverde diensten, neem dan via Keys Concierge Limited schriftelijk contact met ons op.

 

42 Berkeley Square, W1J 5AW, Mayfair, Londen – GB. Of via e-mail op info@keys-concierge.com